Cookie & Privacyverklaring

Versie op 23/4/2018

Persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via deze website:
Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Facturatiegegevens, informatie die u zelf verstrekt in vrije berichtvelden, Alle andere informatie die u zelf vrijwillig mondeling of per email aan ons toestuurt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website en/of onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beels.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Deze website verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het behandelen en afhandelen van jouw vraag of bericht
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • we verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Deze website neemt -niet- op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
We delen jouw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Van bedrijven ( hostingfirma(s) – emailmarketingfirma(s) ) die je gegevens verwerken als onderdeel van de uitvoering van onze diensten, ontvangen wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoeveel bezoekers de website trekt. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Op deze site zijn knoppen opgenomen van Facebook en Linkedin om de interactie met deze pagina’s te promoten. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Linkedin zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). U kunt de privacyverklaring van Facebook en van Linkedin lezen (dewelke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Deze website maakt gebruik van de Facebook Pixel.  Lees er meer over hier en ook hier  We kunnen interesse-gebaseerde advertenties aan u tonen op het moment u Facebook gebruikt, en we doen dat door middel van de Facebook tool “Custom Audience Tool”. Deze tool stelt ons in staat om sommige van onze advertenties te personaliseren op basis van uw gebruikerservaring op deze website. We delen geen persoonlijke informatie of geschiedenis met Facebook. Deze tool laat ons uw emailadres omzetten naar een uniek nummer dat Facebook gebruikt om te matchen met unieke nummers die Facebook genereert van emailadressen van zijn gebruikers. Gelieve hier te klikken als je uw toestemming hiervoor wilt intrekken: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Nieuwsbrief/emailmarketing/invulformulieren/contactformulier
Wij bieden via verschillende invulformulieren op deze website nieuws & tips aan op vlak van onze diensten en aanverwante zaken en mogelijkheid tot contactname via een contactformulier.  Het daarbij door u ingevulde naam en e-mailadres (voor nieuwsbrief en tips-formulieren) wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees, door middel van toestemmingsvakjes, dubbel opt-in systeem en expliciete vermeldingen. Onderaan het contactformulier staat een expliciete vermelding met link naar deze privacy-policy.  Iedere nieuwsbrief die van ons ontvangt, bevat naast de standaard voet ook links waarmee u zich kunt afmelden, uw gegevens kunt inzien en wijzigen.  Gewoon opvolgend emailverkeer naar aanleiding van het invullen van het contactformulier op deze website heeft een standaard voet.  Het databestand van deze formulieren wordt niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze website/firma en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een schriftelijk verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beels.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Schriftelijk verzoek kan gestuurde worden naar het vernoemde adres onderaan deze privacyverklaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beels.be

Els Beeckman, gevestigd aan Rumbeeksesteenweg 139, 8800 Roeselare, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Rumbeeksesteenweg 139, 8800 Roeselare +32498509823, info@beels.be

Aanpassen cookie- en privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze cookie- en privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.