KMO-portefeuille geregistreerd dienstverlener

Ik heb het genoegen om jou te melden dat ik door het Agentschap Innoveren en Ondernemen opgenomen werd als geregistreerde dienstverlener KMO-Portefeuille voor de pijler Advies.

Enkel eigenlijke adviesdiensten kunnen worden gesubsidieerd (eventuele uitvoering ervan type interim opdrachten/programmatie/… of andere uitvoerende opdrachten, vallen hier buiten). Recurrente diensten komen niet in aanmerking.

  geregistreerd dienstverlener met registratienummer: DV.A246911

Dit heeft tot positieve gevolg dat, indien je als KMO of als beoefenaar van een vrij beroep in aanmerking komt om gebruik te maken van de KMO- portefeuille, je van de Vlaamse Overheid een subsidie kan ontvangen voor het 1-op1 internetmarketing advies dat ik aan jou geef.

 1. Komt jouw onderneming in aanmerking?
  Check hier of je in aanmerking komt en welke de voorwaarden zijn: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-kmo-portefeuille
 2. Hoeveel bedraagt de subsidie die je kan bekomen via de KMO- portefeuille?
  Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar.
  Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20% steun genieten via de kmo-portefeuille. Je krijgt maximaal € 7.500 per jaar.
  Je kan steun aanvragen tot je persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.
 3. Voor welke prestaties kan je hier een subsidie- aanvraag doen?
  Voor adviezen in het kader van bedrijfsstrategie en digitalisering.

  Het advies wordt op een structurele en duidelijke wijze verstrekt. Steeds uitvoerig en onderbouwd. Ik vertrek vanuit het door jou aangegeven probleem in combinatie met de internetmarketing blauwdruk & het persoonlijk plan dat stap voor stap vorm krijgt.

  Op basis van probleem, aan de hand van het plan, de tussentijdse evaluaties en feedback, krijgen we een concreet implementatieplan. Op die manier kan het vernieuwende theoretisch advies makkelijk in de praktijk worden omgezet.

  Jouw concrete input is daarom zeer belangrijk. Dankzij de tussentijdse evaluaties en feedback krijg je een op maat gemaakt advies en implementatieplan voor jouw onderneming.

  Naast deze gesubsidieerde dienstverlening kan je bij Beels.be nog terecht voor andere aanverwante of aanvullende diensten om jouw bedrijf te laten groeien dankzij internet.

  Voor gedetailleerde informatie over het gebruik en de werking van de KMO- portefeuille, kan je contact nemen via het contactformulier op deze website en je kan ook terecht op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen via deze link: www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille of www.kmo-portefeuille.be
 4. Praktische afhandeling KMO portefeuille

  A) de klant (jij) ontvangt de factuur van de dienstverlener
  B) de klant doet digitaal de subsidie aanvraag + stort zijn eigen aandeel (X% van het totaalbedrag op de factuur, zonder btw) op de Sodexho rekening, tijdig & via de gestructureerde mededeling volgens de email van de KMO portefeuille
  C) de steunaanvraag wordt digitaal goedgekeurd door de dienstverlener
  D) de klant keurt de betaling van het KMO-project goed via KMO portefeuille + stort het BTW bedrag rechtstreeks door op de rekening van de dienstverlener
  E) de dienst wordt gestart en uitgevoerd
  F) aan het eind van de dienstverlening beoordeel je de dienstverlener en ontvang je het adviesrapport

 5. Als er geen toepassing van KMO portefeuille kan plaatsvinden:
  Als de klant zijn aandeel stort en het project wordt geannuleerd of stopgezet, dan wordt de overeenkomst tussen dienstverlener en klant niet ontbonden. In dat geval gaat het gestorte bedrag eerst terug naar de klant, waarna de klant het volledige bedrag van de factuur doorstort naar de dienstverlener.