Privacy & cookie policy

Jouw privacy is erg belangrijk en we zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met onze cookie en privacyverklaring. Heb je hier vragen over dan kan je ons bereiken via info[at]beels.be

Wij zullen de persoonsgegevens van zowel de gebruiker van de website als de klant zorgvuldig behandelen conform de geldende wettelijke bepalingen.

Voor meer informatie i.v.m. privacy, verwijzen wij naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Wanneer je bent ingeschreven op de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Voor- en achternaam,
Adresgegevens,
Telefoonnummer,
E-mailadres,
Website
Bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
IP nummer
BTW nummer
en verder de informatie die je zelf verstrekt in vrije berichtvelden en alle andere informatie die u zelf vrijwillig mondeling of per email aan ons toestuurt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • In principe gaan wij geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens over u verwerken.


Deze website en/of onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[at]beels.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Jouw gegevens op beels.be

Wanneer je bent ingeschreven op de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen email van ons wilt ontvangen, kun je ten alle tijden uitschrijven door middel van een link onderaan de email of door contact met ons op te nemen. Je emailadres of andere verstrekte gegevens worden dan uit ons bestand verwijderd en zullen niet worden bewaard. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons emailmarketingsysteem via de servers van autorespond.nl

Delen met anderen

Als je een dienst afneemt delen we jouw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Van bedrijven die je gegevens verwerken als onderdeel van de uitvoering van onze diensten, ontvangen wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen en bij wettelijke verplichtingen
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst uit te kunnen voeren die je hebt afgenomen
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten te verstrekken
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld
 • Wij analyseren ook uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren

Onze rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

 • Legitieme belangen: in veel gevallen behandelen we persoonsgegevens op de grond dat het onze legitieme belangen bevordert op manieren die niet worden overschaduwd door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de getroffen personen. Dit omvat:
 • Klantenservice;
 • Marketing, bv. e-mails of andere berichten verzenden om u op de hoogte te stellen van nieuws.
 • Bescherming van onze gebruikers en eigendom;
 • Analyse en verbetering van ons bedrijf, bv. informatie verzamelen over hoe u onze services gebruikt om het ontwerp en de plaatsing van bepaalde functies te optimaliseren;
 • Juridische kwesties beheren.
 • Om onze contractuele verplichtingen t.o.v. u na te komen: veel van onze verwerking van persoonlijke gegevens is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen t.o.v. onze gebruikers, of om stappen te ondernemen op verzoek van gebruikers in afwachting van het aangaan van een contract met hen.
 • De gegevens zijn noodzakelijk in verband met wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de gegevens die op een factuur staan. De factuur en die gegevens moeten bewaard blijven gedurende een wettelijk vastgestelde bewaartermijn.
 • De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Denk aan de aankoop van een product. Hierbij mag je de adresgegevens bewaren omdat die nodig zijn voor de levering van het product.
 • Wettelijke naleving: we moeten persoonlijke gegevens op bepaalde manieren gebruiken en openbaar maken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Toestemming: waar vereist door de wet en in sommige andere gevallen behandelen wij persoonlijke gegevens op basis van uw impliciete of uitdrukkelijke toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in onze boekhouding en CRM systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en of beschikbaar te houden. Wanneer jij je uitschrijft voor de emails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk binnen de 30 dagen uit ons systeem worden verwijderd. Neem bij vragen contact op via info[at]beels.be

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden geacht voor iedere directe of indirecte schade die veroorzaakt zou worden door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

Verwijzingen naar andere websites

De website kan links of referenties bevatten naar andere sites, die niet door de gebruiker van huidige website worden beheerd en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de producten of diensten die hierop worden aangeboden of vermeld.

Cookie Policy

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door je browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.  Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

We wensen er u op te wijzen dat de meeste webbrowsers standaard het merendeel van de cookies automatisch op uw computer of mobiel apparaat installeren. U kan uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat de installatie van cookies geweigerd wordt. Reeds geïnstalleerde cookies kan u ook steeds wissen. Het wissen of weigeren van cookies kan zijn invloed hebben op de gebruikservaring en kan mogelijks er toe leiden dat bepaalde pagina’s van de website niet of minder goed functioneren.

Belangrijk

Het doorklikken naar andere plaatsen van de website, wordt aanzien als een onbetwistbare goedkeuring met het gebruik van cookies en de cookie-policy. De eerder verleende goedkeuring kan ook altijd worden ingetrokken. Er worden op deze website enkel cookies gebruikt van betrouwbare partners. Mocht u om een of andere reden iets verdachts opmerken dan verzoeken wij u hierover ons te willen contacteren.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Als je cookies wilt uitschakelen of verwijderen dan kun je dit doen via je browser instellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dit kan je doen: Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties. Geef aan in je browser instellingen dat je niet ‘getrackt’ wilt worden Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Door ons statistiekenpakket, Google Analytics worden er cookies geplaatst. Omdat we graag willen weten hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Gebruikers die niet willen dat hun gegevens worden gerapporteerd door Google Analytics, kunnen gebruik maken de Google Analytics Opt-out Browser Add-On.  Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier. We delen geen persoonlijke informatie of geschiedenis met Facebook. De Facebook Custom Audience tool laat ons uw emailadres omzetten naar een uniek nummer dat Facebook gebruikt om te matchen met unieke nummers die Facebook genereert van emailadressen van zijn gebruikers. Gelieve hier te klikken als je uw toestemming hiervoor wilt intrekken: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Inhoud van onze website kan gedeeld worden via Social Media. Dit kan door middel de Social Media (share) buttons dewelke ook een cookie plaatsen. Elk social media platform heeft privacy-verklaringen op hun websites staan.  U kunt de privacyverklaring van Facebook en van Linkedin lezen (dewelke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Welke cookies worden gebruikt op deze website ?

 • Sessie/noodzakelijke cookies
 • Deze cookies zijn onmisbaar om de website of bepaalde onderdelen ervan te kunnen bezoeken.
 • Technische/functionele cookies
 • Deze cookies zorgen voor een meer gepersonaliseerde surfervaring en zullen het aangenamer maken om onze website te bezoeken.
 • Tracking/third party cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe de bezoeker de website raadpleegt.

Het uiteindelijke doel is om onze diensten te kunnen verbeteren.

Uw rechten i.v.m. cookies.

Artikel 129 van de Wet van 13.06.2005 betreffende de elektronische communicatie (B.S. 20.06.2005) regelt het gebruik van cookies. Conform de Belgische wetgeving kunnen cookies pas op uw computer geïnstalleerd worden nadat u voorafgaandelijk hierover duidelijk geïnformeerd werd en hiertoe de toestemming heeft gegeven. Deze regel is niet van toepassing op cookies die essentieel zijn voor het tot stand brengen van de communicatie (technische opslag van informatie) of om diensten te kunnen leveren die door de gebruiker specifiek gevraagd zijn en het gebruik van cookies hiervoor strikt noodzakelijk is

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info[at]beels.be

Deze maatregelen werden alvast genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • werken met GDPR compliant leveranciers
 • we versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de veilige groene adresbalk ‘https’ bovenaan in de URL van deze website
 • toegang tot Facebook for Business is beveiligd met 2-factor authentificatie
 • verdere stappen worden ook nog ondernomen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze website/firma en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een schriftelijk verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info[at]beels.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en zullen je verzoek binnen de 30 dagen in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via www.beels.be/contact

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.