Glossary P Persona

Persona

Een persona in de context van marketing verwijst naar jouw ideale klant of klanten voor je bedrijf.

Een marketingpersona is een fictieve weergave van een daadwerkelijke gebruiker en wordt toegepast in de vroege stadia van productontwikkeling of marketingplan.

Het is belangrijk om te weten wie je ideale klanten zijn. Waar veel bedrijven persona interpreteren als ‘particulier’ of ‘bedrijf’, gaat het principe van persona veel verder.

De uitdaging is om de juiste diepgaande vragen te stellen (gesteld te krijgen) om tot specifieke antwoorden te komen over je ideale klant, zonder te blijven steken in oppervlakkige veronderstellingen over demografische gegevens.

Eenmaal je de juiste persona oefening hebt ondernomen, wordt jouw pad en marketing glashelder.

Een persona is verschillend van een avatar. Een persona is een mentale weergave van een persoon, een avatar is een 2D of 3D visuele weergave van een persoon.

Zo trek je online klanten aan!

Het vertrouwen krijgen van een potentiële klant start bij het helder en goed communiceren van je waarde en expertise.

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.